Loading…

Nacionalinė dailės galerija

Tikslai
Nacionalinės dailės galerijos (NDG) tikslas – kaupti, moksliškai tyrinėti ir Lietuvos bei užsienio lankytojams pristatyti XX ir XXI a. Lietuvos dailę, kaip pasaulio moderniosios meninės kultūros dalį. Siekiama surinkti ir pažinti šio laikotarpio Lietuvos dailės paveldą, plėsti žiūrovų akiratį – ryškinti Lietuvos dailės ryšius su kitų šalių daile, skatinti naujas Lietuvos dailės interpretacijas, ugdyti vizualiojo meno suvokimo kultūrą. NDG – šiuolaikiškas daugiafunkcinis meno ir kultūros centras, siekiantis dialogo su visuomene. Tai aktyvios komunikacijos erdvė, kurioje žiūrovai susipažįsta su nuolatine ekspozicija, parodomis, dalyvauja kultūros renginiuose, paskaitose ir edukacinėse programose.

Struktūra
NDG – Nacionalinio Lietuvos dailės muziejaus (LDM) padalinys. NDG sudaro: 11 nuolatinės ekspozicijos salių, keičiamų parodų salė, lauko ekspozicija, 200 vietų konferencijų ir kultūros renginių salė, Šiuolaikinės dailės informacijos centras (ŠDIC), edukacijos centras, saugyklos, tarnybinės patalpos, knygynas ir kavinė.

Veikla
LDM XX–XXI a. Lietuvos dailės rinkinyje yra per 46 000 eksponatų. NDG nuolatinėje ekspozicijoje pristatoma modernioji ir šiuolaikinė Lietuvos tapyba, skulptūra, grafika, fotografija, objektai, instaliacijos, videomenas:
• XX a. pradžios įvairiataučio Vilniaus dailė, lietuvių dailės sąjūdis;
• modernioji XX a. I pusės Lietuvos ir Vilniaus krašto dailė;
• karo ir sovietų okupacijos paveikta XX a. vidurio Lietuvos dailininkų kūryba, socialistinio realizmo apraiškos;
• modernizmo tradiciją tęsianti XX a. II pusės Lietuvos dailė bei fotografija ir lietuvių išeivijos dailė;
• šiuolaikinė XX a. pabaigos – XXI a. Lietuvos dailė.
Keičiamų parodų salėje rengiamos XX–XXI a. Lietuvos ir užsienio dailės parodos.
Galerijos vestibiulyje ir kiemelyje pristatomi nauji dailininkų kūriniai.
Konferencijų ir kultūros renginių salėje vyksta konferencijos, kultūros renginiai, lietuvių ir užsienio dailininkų kino ir videofilmų peržiūros, paskaitos.
NDG Dailės informacijos centre veikia didžiausias Lietuvoje informacijos apie XX–XXI a. Lietuvos dailininkus archyvas bei biblioteka-skaitykla.
Edukacijos centre vyksta dailės pamokos, praktiniai dailės užsiėmimai, rengiamos ekskursijos, paskaitos, susitikimai su muziejaus darbuotojais ir Lietuvos bei užsienio dailininkais. Edukacinės programos apie moderniąją bei šiuolaikinę Lietuvos ir pasaulio dailę skiriamos šeimoms su vaikais, moksleiviams, įvairaus amžiaus lankytojams.