Loading…

Palūšė – Tauragnai

Maršruto ilgis – 38 km, miško keliukais keliaujama dvi dienas.

Maršrutas driekiasi išilgai Šiliniškių kalvagūbrio – unikalaus gamtos paminklo, kurį suformavo paskutinysis Lietuvos teritoriją dengęs ledynas. Tai puikus apžvalginis maršrutas, kuriame susipažįstama su Aukštaitijos nacionalinio parko gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis.

Pirmą dieną įveikiama 18 km ir nukeliaujama iki Ginučių. Didžioji dalis maršruto vingiuoja paežerėmis pro Lūšių, Asalnų, Asalnykščio, Alksno, Alksnaičio ir Linkmeno ežerus. Pakeliui aplankomi Puziniškio ir Ginučių piliakalniai, medžiai – gamtos paminklai Puziniškio ir Salų kaimuose, o taip pat geomorfologinis gamtos paminklas – Ladakalnis. Nuo jo atsiveria nuostabi panorama.

Antrą dieną nueinama 20 km. Maršrutas daugiausia driekiasi mišku, vinguriuoja palei Almajo, Pakaso ir giliausio Lietuvoje – Tauragno ežerus. Pakeliui aplankomas Pakaso vandens malūnas, Stripeikių bitininkystės muziejus ir mitologinis akmuo Mokas. Žygis baigiasi Tauragnuose, kur daktarės E.Šimkūnaitės vardu pavadintoje mokykloje įrengtas kraštotyros muziejus.