Loading…

Po Balninkų ir Videniškių apylinkes

Maršruto ilgis apie 17 km.
Vykstame į Balninkus, čia aplankome Paveikslų galeriją ir stiklo muziejų. Balninkų stiklo muziejus-pirmasis specializuotas stiklo dirbinių muziejus Lietuvoje. Jame eksponuojama XX-XXI a. sandūroje veikusių Lietuvoje stiklo fabrikų bei gamyklų pagaminti stiklo dirbiniai ir XVII….XIX a. veikusių stiklo manufaktūrų stiklo dirbinių duženų ir ugniai atsparių medžiagų liekanos. Daugiausia muziejuje eksponuojami išlikę stiklo dirbiniai pagaminti po to, kai 1972m. Lietuvoje buvo atkurta dailiųjų stiklo dirbinių gamyba. Šią unikalią šeimos sukauptą stiklo dirbinių kolekciją t. y. 367 stiklo dirbinių eksponatus 2001m. rugsėjo 10 d. padovanojo buvęs balninkietis Gedimino V laipsnio ordino kavalierius, stiklo technologas Kazys Strazdas. Adresas: Alaušų g-vė 19, Balninkai, Molėtų rajonas, tel: (8-383) 44225, plačiau: http://muziejus.moletai.lt/galerija.html
Iš Balninkų vykstame link Videniškių. Pakeliui aplankome Baltadvario bastioninės pilies liekanas. XVI a. viduryje Baltadvario bastioninę pilį pastatė kviestiniai meistrai iš Švedijos. Statyta Kernavės ir Maišiagalos vietininko, Vilniaus vietininko, karaliaus maršalkos ir diplomato Motiejaus Giedraičio ir jo sūnaus Obelių ir Ukmergės seniūno, Mstislavlio vaivados Martyno Marcelijaus Giedraičio lėšomis. Pilies architektai nėra žinomi. Šalia pilies nuo XVI a. pabaigos – XVII a. pradžios žinoma Švedų jurisdika. Joje gyveno švedai mūrininkai, pylimų meistrai bei plytininkai. Jie buvo gavę jurisdikos teisę žemės ir karčemą. Pylimais apjuostoje pilyje stovėjo du dviaukščiai mūriniai pastatai su vartais, amunicijos ir kitokių daiktų požeminiai sandėliai (pylimuose), mediniai gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Baltadvario pilis (Mūriniai Videniškiai) įėjo į sutvirtintą Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės centrinės dalies gynybos sistemą. Saugojo senąjį Vilniaus – Rygos kelią. XVII a. pradžioje už bastioninės pilies, ant stataus Siesarties upės skardžio buvo pastatyti puošnūs dvaro rūmai, kurie garsėjo savo Auksine sale, kieme įveistu renesansiniu sodu. XVII a. viduryje visas dvaro kompleksas buvo rekonstruotas – mūrai nutinkuoti ir nubaltinti. Nuo to laiko Videniškių dvarą imta vadinti Baltojo dvaro vardu – Baltadvariu. Visas Baltadvario kompleksas gynybinės ir rezidentinės reikšmės neteko XVII a. antroje pusėje ir nuolat keitė šeimininkus.
Toliau vykstame į Videniškius. Videniškiai minimi istorijos šaltiniuose jau 1367 metais. Miestelyje yra išlikusi XVII a. statyta renesansinė bažnyčia, kurioje yra dešimt vertingų dailės paminklų. 1632 m. buvo primūryta koplyčia, joje palaidota daugelis Giedraičių giminės atstovų, tarp jų ir vienas iš bažnyčios fundatorių ir Baltadvario pilies statytojų – Martynas Marcelijus Giedraitis.
Šalia bažnyčios stovi XVIII a. buvusio augustijonų vienuolyno pastatas, kuriame prieš keletą metų netikėtai rastos freskos su vienuolyno vyresniųjų atvaizdais. Vienuolyno pastate įrengtas nedidelis muziejus, kuriame saugomi XVII–XVIII a. liturginiai drabužiai, senosios knygos ir kiti to laikotarpio eksponatai. 
Netoli Videniškių aplankome Liesėnų (Bendrių) piliakalnį ir senovės gyvenvietę. Piliakalnis ir senovės gyvenvietė yra apie 2 km į pietryčius nuo Videniškių. Statūs jo šlaitai, didelis aukštis daro jį įspūdingą. Liesėnų piliakalnį bus sutvirtinęs Vidas Ginvilaitis, Kauno pilies gynimo metu žuvęs karžygys. XIV-XV a. buvusi Videniškių pilis, kurioje po tėvo mirties buvo įsikūręs Vido Ginvilaičio sūnus Daumantas Vidaitis. Jis netoli Videniškių, Kaulo lauke, sumušęs kalavijuočių kariuomenę. Vakarinėje ir šiaurinėje piliakalnio pašlaitėje yra senovės gyvenvietės liekanų. Rasta lipdytinės, brūkšniuotosios, lygiosios, grublėtosios keramikos. 
Liesėnų piliakalniu pasigrožėkite adresu: Liesėnų k., Videniškių sen., Molėtų raj.