Loading…

Prezidento rūmai

Tai vėlyvojo klasicizmo – ampyro stiliaus (XIX a.) statinys. Nuo XVI a. čia buvo Vilniaus vyskupų rezidencija. Lietuvai atsidūrus Rusijos sudėtyje, nuo XVIII a. pabaigos rūmuose įsikūrė Rusijos generalgubernatorius, o karo su Rusija metu rūmuose buvo apsistojęs Prancūzijos imperatorius Napoleonas. 1997 m. rūmai pritaikyti Lietuvos Respublikos Prezidento rezidencijai.