Loading…

Sahadža jogos centrai

„Iš pradžių turime suprasti, kad tiesa yra tokia, kokia yra, mes negalime jos vertinti, negalime jos sugalvoti, negalime iš jos pelnytis. Juolab nežinodami, turėdami visokių sąlygotumų tiesos nerasime. Turime būti laisvi žmonės, plačių pažiūrų žmonės, kaip mokslininkai patys suvokti, kas yra tikrovė. Jeigu kas nors pamokslauja, teigia, pasakoja, to negalima priimti aklai.”

Sahadža joga (angl. Sahaja Yoga) – būdas pasiekti dvasinę realizaciją.

Sahadža joga veikia per subtiliąją sistemą, esančią centrinėje nervų sistemoje. Ši vidinė sistema turi absoliučią visos žmonijos patirtį ir žinias. Ji sujungia protinę, fizinę, emocinę ir dvasinę žmogaus veiklą.

Sahadža jogos esmė – savęs pažinimas meditacijos metu patiriant vibracijas, kurios yra pirminė, visur esanti dvasinė energija, veikianti kiekvienos gyvos ląstelės augimą ir vystymąsi. Dėl Sahadža meditacijos jūs pajaučiate vibracijas ir mokotės suprasti jų reikšmę. Šios vibracijos yra žinomos visų kultūrų senuosiuose raštuose. Indijoje jos vadinamos ČEITANJA, krikščioniškuose raštuose – ŠVENTOJI DVASIA, islame – RUH ir t. t.

Pirmasis žingsnis pradėjus praktikuoti Sahadža jogą – spontaniškas ,,miegančios” dvasinės energijos, glūdinčios kryžkaulyje, pažadinimas. Ši pirminė energija sanskrito kalboje vadinama KUNDALINI. Jos paskirtis – suteikti mums aukštesnįjį savojo ,,aš” suvokimą, palaikyti mūsų vidinę sistemą švarią bei harmoningą ir būti idealia mūsų Motina.

Šiuo metu yra nemažai Sahadža jogos centrų visoje Lietuvoje: Vilniuje, Kaune, Kėdainuose, Klaipėdoje, Kretingoje, Šilutėje, Panevėžyje, Alytuje, Druskininkuose, Ukmergėje, Anykščiuose, Tauragėje ir kituose miestuose. Kiekviename iš jų vyksta meditacijos, rengiami seminarai naujokams, norintiems išmokti medituoti ir gilinti savo žinias bei susipažinti, pasidalinti patirtimis su Sahadža jogais iš visos Lietuvos.

 

Visi užsiėmimai nemokami. Daugiau informacijos www.sahadzajoga.lt

Dėl visos Jums reikalingos informacijos skambinkite telefonais: mob. 8 699 06 711, 8 601 41 811, el. p. [email protected]