Loading…

Skroblaus pažintinis takas

Takas per Kapiniškių kaimą veda link žemyninių kopų apsuptyje plytinčių Bakanauskų pelkutės ir ežero. Nuo pelkės pakraščio iki ežero nutiestas lieptas, kuriuo einant galima susipažinti su visa pelkių augalijos įvairove, o įsitaisius apžvalgos aikštelėje pasigrožėti pelkių spalvomis ir mėgautis kvapais. Susipažinkite – Skroblus. Lietuvoje nerasite kito tokio trumpo ir tuo pat metu tokio vandeningo upelio. Lieptu galima nueiti iki paties Bobos Daržo šaltinio, kurio vanduo 8 l per sekundę greičiu srūva iš žemės gelmėse pradingstančio urvo. Pasakojama, kad čia rasdavo visus Margionių kaimo vaikus, kuriuos tėvams iš šaltinio ištraukdavusi sena moteriškė.

Maršruto specifikacija: Atstumas: 4 km. Laikas: 2 val.
Taku eiti galima nuo Kapiniškių kaimo arba nuo stovėjimo
aikštelės šalia Bakanauskų ežero ir pelkės.