Loading…

Šnekamosis ir verslo anglų kalbos kursai

Šnekamosios anglų kalbos kursai
Kad kalbos žinios neapdulkėtų, jas reikia naudoti ir laikas nuo laiko pabaksnoti. Kursų temas renkasi patys studentai, lyg kokiam artes liberales universitete. Studentai, sukaupę B1 lygio anglų kalbos žinias, galės diskutuoti apie aviaciją, Vietnamo karą, Abrahamo Linkolno svarbą, didžiausias Vilniaus architektūros klaidas. Svarbiausia – kalbėdami apie aktualius ir jums įdomius dalykus, lavinsite savo kalbos pajautimą, neleisite kalbos žinioms negrįžtamai nuskęsti smegenų klostėse ir žinoma, taip didės jūsų pačių pasitikėjimas savo kalbos žiniomis, kuris įgalins jus kalbėti laisviau.

Kursai rengiami individualiems asmenims, grupėms, įmonėms.