Loading…

Sukinių piliakalnis

Piliakalnį rasite Pabaisko seniūnijoje, vakarinėje Sukinių kaimo dalyje, kairiajame Šventosios upės ir dešiniajame Žuvintės upelio krante. Piliakalnio šlaitai statūs, apie 30 m aukščio. Prieš 1-mąjį pasaulinį karą pylimo viršuje kasant duobę buvo aptikta plytgalių ir glazūruotų koklių. Tyrinėjimo metu rastas 90 cm storio kultūrinis sluoksnis, žiestosios keramikos, akmenų grindinys. Piliakalnio šiaurinėje papėdėje rasta senovės gyvenvietės pėdsakų. Šis piliakalnis – gynybinis, pagal radinius datuotinas 2-ojo tūkstantmečio po Kr. pirmiesiems amžiams.