Loading…

Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis

Svarbus Trakų miesto akcentas – koplytstulpis. Manoma, kad jis pastatytas XVII a. Turgaus aikštėje kaip skelbimų stulpas. Vėliau imtas vadinti šv.Jono Nepomuko, žvejų ir vandens apsuptų miestų globėjo, vardu. Ant stulpo buvo užkelta šventojo skulptūrėlė. 1961 m. rudenį sovietų valdžios įsakymu šv.Jono Nepomuko statula buvo išimta. Trakų istorijos muziejaus darbuotojai statulą paėmė į fondus. 1990 m. gegužės 16 d. restauruota ir pašventinta šv.Jono Nepomuko statula iškilmingai grąžinta į buvusią vietą.