Loading…

Trakų Vokės dvaras

Trakų Vokės dvaro sodyba formavosi XIXa. IIp.. Iš kitų šio laikotarpio dvarų sodybų išsiskiria pastatų architektūroje atspindinčiu istorizmo laikotarpį būdingu stilistinių formų gausumu, panaudotu kuriant vientisą, harmoningą, paremtą bendrais kompozicijos principais, ansamblį – neoklasicizmas, neobarokas, neogotika, tęsiama ir liaudies architektūros tradicija. Statinių architektūrai būdingas aukštas profesionalumas. Išskirtina: Rūmai. Autorius žymus italų kilmės lenkų architektas L. Markonis sekdamas Varšuvos Lazenkų rūmais. Tai vertingiausias meniniu požiūriu neoklasicistinių rūmų pavyzdys Lietuvoje. Arklidė. Įspūdingo planinio tūrinio sprendimo, unikali savo architektūrinėmis formomis- neobarokas. Pietų vartai. Vieni iš meniniu požiūriu vertingiausių neogotikinių vartų Lietuvoje. Trakų Vokės dvaro sodyba – viena raiškiausių ir vertingiausių istoricizmo laikotarpio Europinio lygmens grafų Tiškevičių rezidencijų Lietuvoje.