Loading…

Varnių katedra

Varnių katedra (dabartinė šv.Petro ir Pauliaus parapinė bažnyčia) pastatyta 1691 m. Pastatą fundavo garsiausios XVII a. antros pusės Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės didikų dinastijos atstovas, Žemaičių vyskupas Kazimieras Pacas. Pastatas yra brandžiojo Lietuvos baroko architektūros pavyzdys: trijų navų bazilika su transeptu, dviem koplyčiomis, dviem į priekį išsišovusiais keturkampio plano bokštais su varpine. Šios bažnyčios architektūroje brandaus baroko stilius yra įgijęs klasicistinio griežtumo ir lakoniškumo. Varnių katedroje gausu interjero meno paminklų: 11 altorių, Žemaičių vyskupų portretų galerija Karaliaučiaus meistro sukurtas Didysis altorius, statulos, XIX a. vargonai, kanauninkų suolai, sakykla, Vyskupo sostas, Vyskupų kripta, šv. Emilijos relikvija su vysk. M. Valančiaus signuotu dokumentu. Garsi yra katedros taikomoji dailė: XVII XIX a. liturginės tekstilės kolekcija, liturginiai indai ir kiti reikmenys. Katedroje atidengta vyskupų atminimo lenta, kurioje įamžinti visi 41 Žemaičių vyskupai. Katedros šventoriuje stovi liurdas, kurios viduje stovi gana didelė Marijos statula, sukurta Paryžiuje. Ji pastatyta 1914 m. kun. A.Juozapavičiaus rūpesčiu.