Loading…

Vyžuonų bažnyčia

Pastatyta 1406 m. 1892 m. bažnyčia buvo iš pagrindų remontuota. Dešinėje sienoje iš lauko pusės įmūryta akmeninė žalčio Vyžo galva, kairėje pusėje – akmeninis švedų patrankos sviedinys, kitados kritęs į Vyžuonas. Manoma, jog šioje bažnyčioje palaidotas didis Lietuvos patriotas karvedys Mikalojus Radvila (Perkūnas).