Loading…

Žilinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia

Žilinų bažnyčios ištakos – 1812 m. statyta Žilinų dvaro koplyčia. Čia įkurta parapija, veikė Katalikų blaivybės draugijos skyrius. Dabartinė medinė Žilinų bažnyčia su dviem masyviais bokštais iškilo 1927 m. Pokariu klebonus, bandžiusius rūpintis bažnyčia, ją prižiūrėti ir dekoruoti, okupacinė valdžia sodino į kalėjimus arba trėmė į Rusiją.