Loading…

Žiūrų kaimas

Kaimą juosia gražūs ir grybingi pušynai, vingiuoja Ūla. Žiūrai garsūs etnografiniu ansambliu, audėjomis. Pakeliui būtinai aplankykite Ūlos atodangą ir Ūlos akį – iš žemės gelmių kunkuliuojančią vandens srovę. Juzė iš Žiūrų pasakojo: „Būgtai akis buvo dzidelė, kap ažarukas ir ty inpuolė jaucis. O išplaukė tas jaucis nat Daugų ažaran. Nuog to ir traukės, traukės, kol liko cik tokia akelė…“