Elvyros Kairiūkštytės piešinių parodos uždarymo ekskursija

Elvyros Kairiūkštytės piešinių parodos uždarymo ekskursija

Iki 2017 m. gegužės 6 d. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) veikia grafikės Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) piešinių paroda. Parodos uždarymo dieną, 15.30 val. organizuojama speciali ekskursija, kurią ves Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, menotyrininkė dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Kviečiame apsilankyti ir susipažinti su vienos žymiausių Lietuvos menininkių kūryba!

Elvyra Kairiūkštytė kūrė estampus, lino raižinius ir didžiulio formato piešinius. Gyvenime ir kūryboje ji buvo ekspresyvi, išsiskyrė savita technika, originaliomis kompozicijomis, prisodrintomis turinio, metaforų ir asmeninių istorijų. Menininkė ryškiai sužibėjo XX a. pabaigoje (8–9 deš.), vėliau viešai meniniame gyvenime nesireiškė, tačiau slapta intensyviai kūrė. Daugiausia didelio formato piešinius – per penkiolika paskutinių gyvenimo metų jų sukūrė apie 11 tūkstančių.

Po Elvyros Kairiūkštytės mirties jos kūrybinio palikimo saugotoja Regina Norvaišienė leido muziejininkėms atsirinkti aktualius kūrinius ir juos (iš viso 127 piešinius) perdavė Bažnytinio paveldo muziejui. Šiuose kūriniuose dominuoja krikščioniška ikonografija, archajiškos figūros, vyrauja virtuoziškos linijos, spalvų dėmės, pavidalų dermės. Kitoje piešinių pusėje surašyti maldų tekstai, litanijos, šaukiniai, kurie yra neatskiriama konkretaus kūrinio dalis. Religinis E. Kairiūkštytės kūrybos aspektas nėra tyrinėtas, nes tik po autorės mirties buvo sužinota apie didelę dalį kūrinių, įkvėptų menininkės dvasinių ieškojimų.

Bažnytinio paveldo muziejaus parodoje pirmą kartą eksponuojami 27 piešiniai, geriausiai atskleidžiantys menininkės gvildentus dvasinius ieškojimus ir parodantys, kad religinė dailė gali būti nesustabarėjusi, kalbanti apie egzistencinius žmogaus gyvenimo pasirinkimus, kad ji gali būti moderni, sukrečianti, gebanti „užkabinti“ tamsiąją dievoieškos kelio pusę. Rengėjai mano, kad paroda leis žiūrovui būti ne pasyviu stebėtoju, bet padės jam tapti dalyviu, ieškančiu atsakymų į pamatinius žmogaus gyvenimo klausimus.

Ekskursijos trukmė 1 val.
Bilieto kaina – 4,50 Eur, su nuolaida – 2,50 Eur.
Informacija ir registracija: tel. 8 5 269 7800, 8 5 269 7803, el. p. [email protected]
Parodos rengėjos: Violeta Indriūnienė, Indraja Kubilytė, Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Rita Pauliukevičiūtė
Konsultantai: Ksenija Jaroševaitė, Vladas Urbanavičius
Dizaineris: Gedas Čiuželis
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, „Clear Channel“

DAUGIAU