free Kazimiero Jakučio koncertas „Aukštaitijos dangui“ Rokiškyje

Kazimiero Jakučio koncertas „Aukštaitijos dangui“ Rokiškyje

Kazimieras Jakutis ir grupė kviečia į koncertų turą po Lietuvą „Aukštaitijos dangui“!

Aš dažnai sapnuoju savo vaikystę, trobas pilkais stogais, kluonus, svirnus, pirkias. Matau prunkšiančius arklius atėjusius atsigerti vandens prie šulinio. Matau atremontuotas tvoras su vakar nukirstos drebulės stulpais, girdžiu vaikų balsus…

Jeigu ir Jums artimi tokie prisiminimai, ateikit į mano koncertą su žibinčiais, kurie surinkti iš tų trobų, kuriuose gimėm ir augom.

Lauksiu Jūsų.

Įėjimas nemokamas. Bilietą Jums dovanoja Lonas.

DAUGIAU