Kęstučio Jablonskio Koncertas (Albumo pristatymas)

Kęstučio Jablonskio Koncertas (Albumo pristatymas)

Šio albumo dainos yra sukurtos jau nuo 1976. Būtent daina ruduo ir apima visą likusį kurybinį Kęstučio Jablonskio gyvenimą. 
– “Į šį albumą sudėjau visas laiko patikrintas balades, nes toks ir buvo šio albumo tikslas”, – albume yra gerai žinomos dainos: 

Mano laivas išplauks,Aš pėdu neradau,saulės miestas,tenai kažkur toli,riksmas,tylėt nebegaliu ir t.t. Iš viso albume yra 20 dainų šios dainos buvo surinktos iš 12 išleistų CD kompaktų.

DAUGIAU