KNYGOS „JĖGA IR GROŽIS JO ŠVENTOVĖJE…“ (PS 96, 6)

KNYGOS „JĖGA IR GROŽIS JO ŠVENTOVĖJE…“ (PS 96, 6)

 

 

Birželio 27 d., ketvirtadienį, 17.30 val. Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į knygos „JĖGA IR GROŽIS JO ŠVENTOVĖJE…“ (Ps 96, 6). Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje“ pristatymą.

Ką tik pasirodžiusios knygos sudarytoja – dailėtyrininkė dr. Dalia Vasiliūnienė, tekstų autoriai – istorikas dr. Liudas Jovaiša, muziejininkė Rita Pauliukevičiūtė ir Dalia Vasiliūnienė, knygos dailininkas – Gedas Čiuželis, fotografai – Arūnas Baltėnas ir Kęstutis Stoškus.

Renginyje dalyvaus kardinolas Audrys Juozas Bačkis, dr. Dalia Vasiliūnienė, Rita Pauliukevičiūtė, dr. Liudas Jovaiša, Birutė Kulnytė, prof. Paulius Subačius, dr. Regimanta Stankevičienė, kun. Julius Sasnauskas, dr. Martinas Seidleris. Kamerinis choras „Aidija“ atliks keletą religinių kūrinių, diriguos Romualdas Gražinis. 

 Knygoje pirmą kartą išsamiai pristatomas Bažnytinio paveldo muziejuje sukauptas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių dailės vertybių rinkinys – meno, istorijos ir liturgijos raidos požiūriu reikšmingiausi jo eksponatai. Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio dekretu buvusiame Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bernardinių vienuolyne muziejus įsteigtas 2005 metais, o lankytojams duris atvėrė 2009 metų spalio 18 dieną. Jo veiklą nuolat remia Kelno arkivyskupija. Muziejaus pagrindu tapo Vilniaus arkikatedros sakralinio paveldo vertybės, kurios sovietmečiu uždarius šventovę buvo perduotos Lietuvos dailės muziejui, o nuo 2005 metų dalimis grąžinamos teisėtam jų šeimininkui. Ekspozicijos pasididžiavimas – siekiant apsaugoti pačioje Antrojo pasaulinio karo pradžioje arkikatedros sienos nišoje užmūrytas ir tik 1985 metais aptiktas katedros lobynas: auksiniai ir sidabriniai liturginiai indai bei reikmenys – Vilniaus ir Vakarų Europos meistrų auksakalystės meno šedevrai, neįkainojamos Lietuvos istorijos relikvijos. Svarbią muziejaus kolekcijos dalį sudaro ir kitų sostinės bažnyčių bei vienuolynų turtai, juos svariai papildo Trakų, Valkininkų, Buivydžių, Naujojo Daugėliškio, Lentvario ir daugelio kitų parapijų dailės kūriniai.

Leidinio tikslas – ne tik sužavėti skaitytojus itin kokybiškomis gražiausių dailės kūrinių nuotraukomis, bet ir jas trumpai komentuojančiais bei įvadiniais tekstais supažindinti su Katalikų Bažnyčios tradicijomis, liturgijos ir papročių kaita, Lietuvos katalikybės istorija ir Vilniaus arkivyskupijos sakralinio paveldo situacija. Norėta išryškinti daugelio unikalių kūrinių prasmę bažnytinėse apeigose, todėl knygoje visi objektai sugrupuoti pagal funkcinę paskirtį: liturginiai indai, relikvijoriai, altoriaus reikmenys, antepedijai, dvasininkų insignijos, rūbai, šventieji atvaizdai, procesijų atributai. Siekiant atskleisti kūrinių puošybos kaitą ir stilių įvairovę, skyrių viduje jie išdėstyti chronologiškai. Didžiausią ir meniniu požiūriu vertingiausią muziejaus fondų dalį sudaro senoji liturginė tekstilė, eucharistiniai indai ir reikmenys, todėl ir knygoje jie užima daugiausia vietos.

411 puslapių leidinyje 385 iliustracijomis pristatomi 285 kūriniai – XIV–XX a. sakralinio meno vertybės. Knygos pradžioje bendrais bruožais apžvelgiama Vilniaus arkivyskupijos, taip pat Šv. arkangelo Mykolo vienuolyno istorija.

Daugiau informacijos: [email protected]

Tel. (8 5) 269 7800; (8 5) 262 7025

 

DAUGIAU