free Kovo 11-ajai skirta Lietuvos švietimo istorijos muziejaus paroda JIE KŪRĖ LIETUVĄ

Kovo 11-ajai skirta Lietuvos švietimo istorijos muziejaus paroda JIE KŪRĖ LIETUVĄ

Kovo 11-ajai skirta Lietuvos švietimo istorijos muziejaus paroda
JIE KŪRĖ LIETUVĄ

Parodoje prisimename tuos, kurie buvo modernios Lietuvos valstybės kūrėjai. Tai įvairių profesijų, specialybių, įvairių tautybių, skirtingų religijų ir socialinių grupių žmonės. Pedagogai, inžinieriai, sportininkai, aviatoriai, ūkininkai, muzikai kūrė valstybingumo idėją, saugojo bei puoselėjo lietuviškas tradicijas, dirbo tėvynei.

Didžiausias ir reikšmingiausias nuopelnas lietuvių kultūrai ir švietimui – tai nelengvas įvairių profesijų inteligentų darbas. Pirmaisiais Nepriklausomos Lietuvos metais šie žmonės gaivino ir saugojo mūsų tautinę tapatybę, kultūrą, puoselėjo kalbą; kūrė nepriklausomos valstybės švietimo sistemą, rašė vadovėlius, švietė suaugusius.
Paroda „Jie kūrė Lietuvą“ siekiame pagerbti tautos istorinę atmintį ir priminti žymius Lietuvos kūrėjus, sudominti jų išskirtiniais gyvenimais, paskatinti gerbti už nuveiktus darbus. Tik gerbdami savo tautos istorinę atmintį bei žmones dirbusius tėvynei, kuriame savo ateitį.

Parodoje pateikta informacija yra ne tik iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus, bet ir iš kitų Lietuvos muziejų rinkinių.

Paroda veiks iki kovo 30 d.
Maloniai kviečiame.

DAUGIAU