„Lietuvių raštijos pradininkai“

„Lietuvių raštijos pradininkai“

V. K. Jonyno galerijoje, M. K. Čiurlionio g. 41, Druskininkuose,

Jubiliejinė Irenos Piliutytės tekstilės paroda „Lietuvių raštijos pradininkai“, dedikuojama Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Dailininkės I. Piliutytės (g. 1942) kūriniuose plėtojama istorinė lietuvių raštijos tema, kuri ypač aktuali pažymint artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Ekspozicijos unikalumą lemia autorės kūrybos ašimi tapęs retai tekstilėje pasitaikantis portreto žanras bei pamėgta klasikinė gobeleno technika. Lietuvos dailės kontekste I. Piliutytė papildo menininkų Lili Janinos Paškauskaitės, Kazio Rimto Tarabildos, Konstantino Bogdano, Regimanto Midvikio, Prano Gailiaus (Prancūzija) gretas, kurie savo darbuose įvairiomis išraiškos priemonėmis jau įamžino lietuvių raštijos istoriją ir literatūros pradininkų portretus.

Irenai Piliutytei atspirties tašku tapo Martynas Mažvydas, o prie lietuviškosios raštijos paveldo ištakų ir iškilių asmenybių atvedė tautinio identiteto paieškos, domėjimasis istoriografiniais raštais, metraščiais, kronikomis, literatūros istorija. Ilgus metus kaupta informacija išsiliejo į tekstilinių portretų ciklą su Mikalojaus Daukšos, Danieliaus Kleino, Liudviko Rėzos, Bretkūno, Kristijono Donelaičio, Vydūno, Jono ir Antano Juškų, Jono Mačiulio Maironio, Enzio Jagomasto ir kitų atvaizdais.

Tekstilinių portretų ciklas buvo eksponuojamas autorinėse parodose Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos konsulate Sovietske, Kaliningrado apskrityje, Kaune, Šilutėje, Kudirkos Naumiestyje, Vilkijoje ir kitur. Dailininkė surengė per 40 parodų Lietuvoje, dalyvavo tarptautinėse tekstilės parodose ir projektuose JAV, Vokietijoje, Japonijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Lenkijoje. Jos darbų turi įgiję Ispanijos ir JAV kolekcininkai, kūriniai reprodukuoti knygose „XXVII knygos mėgėjų metraštis“, „Kauno Dainava“ (2014) ir kitur.

Paroda veiks: 2017 02 11–2017 03 25

DAUGIAU