Maskvos patriarchato choras DREVNERUSSKIJ RASPEV

Maskvos patriarchato choras DREVNERUSSKIJ RASPEV

„Supraslio irmalagionas” – Sakralinės muzikos festivalio ypatingas koncertas

 

Š.m. rugsėjo 22 d., 18 val., Vilniaus Skaisčiausiosios Dievo Motinos sobore (Maironio g. 12) koncertuos vienas žymiausių Rusijos vokalinių kolektyvų – Maskvos patriarchato choras DREVNERUSSKIJ RASPEV (meno vadovas Anatolij Grindenko). Choras pristatys programą  Supraslio irmalagionas, kurioje skambės giesmės iš 1638-1639 m. rankraščio, saugomo Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, taip pat bažnytiniai S. Rachmaninovo kūriniai ir rusų liaudies dainos. Tai – nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009″ projekto „Sakralinės muzikos festivalis” koncertas. Įėjimas nemokamas.

Supraslio vienuolyną šiaurės rytų Lenkijoje (Supraśl) XV a. pabaigoje įkūrė Atono ir Kijevo Pečiorų vienuoliai. Minint jo įkūrimo šimtmetį, vienuolyne buvo sudarytas giesmynas, žinomas „irmalagiono” vardu (užrašytas 1638-1639 m.; dabar rankraštis saugomas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje). Šis paminklas ypatingas tuo, kad giesmės čia užrašytos kvadratine, o ne įprasta ženkline kriukų notacija.  Daugelio rinkinio giesmių ornamentinis pobūdis atspindi ne tik Rusijos, bet ir graikų giedojimo tradiciją. Giesmyne užrašytos ir unikalios rusų liturginės daugiabalsės giesmės – vadinamojo „eilutinio giedojimo” pavyzdžiai, kai vienu metu giedamos kelios „eilutės”. Jie ypatingi tuo, kad, skirtingai nuo linearinės Renesanso polifonijos, čia balsai nesusiję vienas su kitu vertikaliai, nesudaro kontrapunkto. Šių giesmių atlikimas reikalauja didelės giedotojų meistrystės. Kiekvienas balsas yra savarankiška melodija, kurią galima giedoti ir vieną, tačiau atlikėjas turėjo mokėti visus balsus ir keistis jais.

 Maskvos patriarchato chorą DREVNERUSSKIJ RASPEV prie Švč. Trejybės-Sergijaus vienuolyno Zagorske 1983 m. įkūrė Anatolij Grindenko. Dabar jis priklauso Maskvos patriarchato sinodo švietimo ir katechizavimo skyriui. Choro giedojimo stilius artimas Bizantijos, Pskovo ir Novgorodo mokyklai. Kolektyvo nariai patys tiria rankraštinius muzikos veikalus ir taip sugrąžina juos į Bažnyčios liturgiją. Vienas pagrindinių choro tikslų – atgaivinti senąsias notacijas ir taip skleisti senąjį rusų meną. Edukacinės bei koncertinės programos rodo, kokį aukštą profesinį senojo rusų giedojimo lygį yra pasiekęs šis kolektyvas. 1991 m. Jeruzalėje choras buvo apdovanotas Rusijos (buvusios Imperatoriškosios) Palestinos draugijos ordinu. Prancūzijos įrašų kompanija OPUS 111 yra išleidusi net 13 kompaktinių choro plokštelių, iš kurių devynios pelnė aukščiausius tarptautinio muzikos kritikos žurnalo „Diapason” apdovanojimus.

DAUGIAU