N.Simon “BANKETAS”

N.Simon “BANKETAS”

Neilas Saimonas – vienas populiariausių JAV dramaturgų. Retas Amerikos teatrų sezonas yra praėjęs be šio komedijų meistro kūrinių. Daugiau nei keturiasdešimt metų jo pjesėmis žavisi ne tik amerikiečių, bet ir viso pasaulio publika. Sakoma, jog Saimono kūrinių pastatymuose publika pradžioje verkia iš juoko, o finale – iš graudulio.

Į nedidelį, paslaptingomis aplinkybėmis surengtą banketą renkasi pakviestieji. Pirmieji vienas po kito pasirodo trys vyriškiai. Jie nepažįsta vienas kito ir nė vienas nežino, kokia proga  čia pakviesti.  Vis dėlto juos kai kas sieja. Visi trys –  to paties advokato klientai. O kvietimus į banketą  kaip tik ir atsiuntęs jų advokatas. Tik nesuprantama, kodėl jis pakvietė kaip tik juos. Gal dėl to, kad visi trys išsiskyrę… Stalas serviruotas šešiems asmenims, vadinasi turėtų pasirodyti dar trys asmenys. Vyriškiai dega nekantrumu laukdami pasirodant likusių banketo dalyvių. Tarp jų turėtų būti ir pats banketo šeimininkas. Tada išaiškėtų ir pobūvio  tikslas. Vietoj advokato pro duris įžengia moteris… Netrukus pasirodys dar viena… Išaiškėja, kad  į banketą juos neva pakvietęs advokatas nė nesiruošia pasirodyti.  Ir ne jis kvietė. Kažkas jo vardu išsiuntinėjo kvietimus.  Kas? Ir kokiu tikslu?  Padėtis lyg atsidūrus spąstuose. Pasirodo šeštasis banketo  dalyvis – trečioji moteris. Netrukus spąstai užsitrenks. Bus įsakyta užrakinti banketo salės duris, kad nė vienas nesumanytų pasprukti. Detektyvinė būsimo  pobūvio pradžia taps šešių “Banketo” personažų  dramatiška prarastos laimės ir meilės išpažintimi.

V a i d i n a : Nelė Savičenko, Valentinas Klimas, Vida Kojelytė, Kęstutis Macijauskas,Lina Krušnaitė, Alina Mikitavičiūtė, Kazimieras Žvinklys,Darius Rabašauskas, Rytis Gustaitis.

Režisierius- Povilas Gaidys,
Dailininkas- Sergejus Bocullo,
Kompozitorius -Faustas Latėnas

DAUGIAU