Paroda „Neužmirštamoji Sofija“

Paroda „Neužmirštamoji Sofija“

M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkuose

Paroda „Neužmirštamoji Sofija”, skirta Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės 130-osioms gimimo metinėms.

M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje eksponuojama retrospektyvinė paroda – tai lyg Sofijos sugrįžimas į Čiurlionių šeimos namus, sugestyviai perteikta Sofijos gyvenimo istorija, biografinės atodangos, lyriški ar dramatiški išgyvenimai, gyvenamojo meto atspindys.

Parodos atidaryme dalyvaus: pianistas Rokas Zubovas, aktorė Dalia Michelevičiūtė, Sofijos ir Mikalojaus Konstantino anūkė Dalia Palukaitienė, Džiugas Palukaitis ir kiti.

Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės(1886-1958) gyvenimas atspindi XIX a. pab. – XX a. II pusės istorinį foną, atskleidžia moters, motinos, žmonos, iškilios visuomenės veikėjos tapatybę.

Minėdami 130-ųjų gimimo metinių jubiliejų, pažįstame Sofiją ne tik kaip M. K. Čiurlionio gyvenimo bendrakeleivę, bet ir kaip rašytoją, literatūros ir meno kritikę, dramaturgę, vertėją, Lietuvos delegacijos Ženevoje prie Tautų Sąjungos socialinių reikalų komisijos narę, vyriausiąją Lietuvos skaučių vadę. Ji bendradarbiavo leidžiant almanachus „Gabija”, „Pirmasai baras”, „ Lietuvos vaikas”, talkino periodikai – „Naujajai Romuvai”, „Lietuvai”. „Aušrinei” ir kitiems.

Sofijai Čiurlionienei-Kymantaitei skirtos Ramučio Karmalavičiaus ir Viktorijos Daujotytės monografijos, chrestomatinė knyga „M. K. Čiurlionio laiškai Sofijai”. Fundamentalus aštuonių tomų Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės „Raštų” leidimas atkuria nepaprastai spalvingos, veiklios, ryžtingos, pasiaukojančios moters paveikslą. Sofijos portretus kūrė dailininkai Antanas Žmuidzinavičius, Justinas Vienožinskis, Adalbertas Staneika, Violet Oakley ir kiti.

M. K. Čiurlionis ne kartą kliovėsi Sofijos intuicija, patikėdavo jai audringus savo sielos proveržius. Istorine dokumentika galima laikyti Sofijos laiškus valstybės veikėjams Justui Paleckiui, Antanui Sniečkui, rašytojų sąjungos vadovybei – Kostui Korsakui, Antanui Venclovai, tremtiniams Marijai ir Juozui Urbšiams, Izabelei ir Juozui Gustainiams ir kt. Altruistiškų jausmų kupini laiškai dukrai Danutei, anūkei Daliai, Mikalojaus Konstantino šeimos artimiesiems…

Parodos globėja ir kuratorė Dalia Palukaitienė.

Paroda veiks: 2016 04 03-2016 05 20

DAUGIAU