„Pa(si)matymai“ su A. Krištopaičio kūryba

„Pa(si)matymai“ su A. Krištopaičio kūryba

Paveikslų galerijoje, K. Donelaičio g. 16, Kaune

Adolio Jono Krištopaičio (1925-2000) paroda „Pa(si)matymai”, skirta  dailininko 90-osioms gimimo metinėms.

Dailininkas Adolis Jonas Krištopaitis (1925-2000) – išeivis iš Šiaurės Lietuvos, žiemgalietis. Taip pat – vienas intelektualiausių ir originaliausių Kauno „tyliojo modernizmo” atstovų, kuris lietuvių tapybos kontekste XX a. 8-10-ajame dešimtmečiais išsiskyrė orientacija į konceptualų, metaforišką, itin estetizuotą meną.

Dailininko užrašuose rasta menotyrininko M. Sokolovo frazė: „Tapyba – valstybė mano. Aš jos  pilietis amžinai. Jos kariuomenėje yra eilinių, karininkų, būna generolų, o kartais pasitaiko net maršalų…” Parodoje siekiama pristatyti A. J. Krištopaičio „paveikslus generolus” – pirmą kartą tiek daug, praėjus 30 metų po paties dailininko rengtos 60-mečio ekspozicijos šioje pačioje parodinėje erdvėje 1985 m. Erdvėje, kurioje jis dirbo restauratoriumi, kūrė, bendravo, kurioje įvyko ir paskutinis dailininko atsisveikinimas su visuomene. Greta molbertinės tapybos, daugumai netikėta bus išvysti kitokius tapytojo įvairiapusiškumą liudijančius kūrinius: sieninės tapybos, taikomosios grafikos, dizaino darbus – plakatus, ekslibrius, iliustracijas, logotipus, ženkliukus, spaudos dizaino kūrinius, kurių įvairovė turėtų nustebinti net artimiau dailininką pažinojusius draugus. Išvysti jo „kūrybos virtuvę” – kiek eskizų, etiudų, variacijų buvo kuriama, ieškant galutinio kūrinio sprendimo. Visada išlaikant itin stilingą, „krištopaitišką” manierą, kuria nuo 7-ojo dešimtmečio pabaigos išsiskyrė šis poetinės metaforos ir lakoniškos kalbėsenos meistras.

Dar vienas parodos netikėtumas – dailininko asmeninio žvilgsnio ir minčių prezencija eksponuojamų kūrinių interpretacijose, požiūryje į savo gyvenimą. Neatsitiktinis tad ir parodos pavadinimas: ekspozicija kviečiama ne tik  pasimatyti su A. J. Krištopaičiu jo kūriniuose, autoportretuose, bet ir dokumentinėse nuotraukose, demonstruojamame filme atskiroje susitikimo erdvėje. Ne mažiau norima parodyti, kaip jis pats (pa)matė, pasaulį, meną, patį save.

Parodą papildys „išsivaikščiojusių” kūrinių katalogas, su kuriais pasimatyti norėtų ir parodos rengėjai…

Paroda surengta iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus, šeimos kolekcijos ir privačių rinkinių.

Paroda veiks: 2015 04 30-2015 05 31

DAUGIAU