Psichologinis vaidmenų žaidimas „Mafija“

Psichologinis vaidmenų žaidimas „Mafija“

Psichologinis vaidmenų žaidimas „Mafija“, tai įdomus laisvalaikio praleidimo būdas, kurio metu ne tik gerai praleidžiamas laikas, bet ir tobulinamos asmeninės savybės.
Žaidimo metu spontaniškai iškylančios situacijos suteikia progą pasireikšti įvairiems dalyvių komunikaciniams gebėjimams. Tai – proga įvertinti savo stipriąsias ir tobulintinas puses. Stebint kolegų veiksmus galima atrasti sektinų elgesio strategijų pavyzdžių ir tinkamiausius komponetus pamėginti prisitaikyti sau.
Aptarimo metu dalinamasi įžvalgomis, analizuojamos įvairios elgesio strategijos, išsakomos asmeninės patirtys, daromos išvados ir apibendrinimai. Aptariama, kaip efektyviau žaidime įgyta patirtis galėtų būti perkeliama į kasdieninį gyvenimą ir profesinę veiklą.
Žaidimo metu lavinama:

Pastabumas,
Savo būsenų ir minčių išraiškos kontrolė,
Gebėjimas stebėti ir analizuoti žmonių elgesį įvairiose situacijose,
Loginis mąstymas. Gebėjimas atsekti priežasties / pasekmės ryšius kitų žmonių elgesyje,
Strateginis mąstymas. Gebėjimas formuoti ir įgyvendinti savo elgesio strategiją,
Viešosios nuomonės formavimosi mechanizmų suvokimas ir gebėjimas juos įtakoti,
Gebėjimas įtikinamai reikšti savo mintis, argumentuotai pagrįsti savo nuomonę,
Atsparumas stresui. Gebėjimas susiimti save į rankas kritiniu momentu. Gebėjimas atsispirti grupiniam spaudimui.

Žaidimo taisyklės

Žaidimo pradžioje visiems dalyviams išdalinamos kortelės, kuriose nurodomas dalyvio vaidmuo. Vaidmenys iki tam tikro laiko nėra žinomi kitiems žaidėjams. Yra išskiriami šie vaidmenys:
• „Geriečiai“ (Paprasti miestelio gyventojai, Komisaras, Gydytojas).
• „Blogiečiai“ (Mafijos klano atstovai, Mafijos bosas)
Miestelyje vyksta žutbūtinė kova tarp „geriečių“ ir „blogiečių“. Žaidimas baigiasi tuomet, kai iš žaidimo pilnai pašalinama viena iš konfrontuojančių pusių.

Didelis žaidimo privalumas yra tai, kad jame puikiai dera pramoga, azartas ir galimybė lavinti efektyviai komunikacijai būtinas kompetencijas. Viena žaidimo sesija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir patirties, gali trukti nuo 0,5 iki 2 val. Kiekvienam norinčiam gerai ir turiningai praleisti laiką iš anksto išdalinamas trumpas žaidimo aprašymas. Renginys vyks kiekvieną penktadienį, 18 val. Nuo sausio 20 d.

Išankstinė registracija tel.: +370 699 39705

DAUGIAU