Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus – Arsenalo g. 3A, Vilnius

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus įsikūrė 1987 m. rekonstruotame Senajame arsenale, viename iš XVI a. vidurio Žemutinės pilies statinių. Jo rūsyje galima pamatyti išlikusių ankstyvųjų Vilniaus miesto kultūrinių sluoksnių fragmentų – XII–XIV a. medinių pastatų ir grindinių fragmentų. Čia galima pamatyti archeologų atkasto XIV a. gynybinio bokšto liekanas ir vienintelius išlikusius smailiaarkius 4 metrų aukščio vartus, pro kuriuos patenkama į muziejaus erdves. Senojo arsenalo arkinės salės šiandien puikiai pritaikomos modernioms Lietuvos ir užsienio šalių taikomosios dailės ir dizaino parodoms.

Šiame muziejuje saugomi Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vaizduojamosios ir taikomosios dailės rinkiniai bei įsigyti dizainerių kūriniai, taip pat archeologiniai radiniai, kurie siekia net III tūkstantmečio pr. Kr. pabaigą.

Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje rengiami koncertai, kultūros vakarai, aptariamos knygos, čia galima išsinuomoti reprezentacines sales, o knygynėlyje įsigyti suvenyrų ir meno knygų bei albumų, išleistų Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus.

Daugiau informacijos apie parodas, renginius ir kitą veiklą rasite www.lndm.lt, Facebook‘o, Instagram‘o ir Twitter‘io paskyrose.

Darbo laikas
II–VI 11.00–18.00
VII 11.00–16.00
Valstybinių švenčių išvakarėse dirba viena valanda trumpiau.
Nedirba pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis.

Telefonai pasiteirauti (8 5) 262 8080, (8 5) 212 1813

Taikomos lengvatos:

50 procentų nuolaida taikoma: moksleiviams, studentams; asmenims, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis; nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams; asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų); nuo 1939–1990 metų okupacijos nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams.

2. Nemokamai ekspozicijas ir parodas lanko: ikimokyklinio amžiaus vaikai; našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai; asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis); asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni; Lietuvos muziejų darbuotojai, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai; Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai; Lietuvos ir užsienio šalių žurnalistai; visų tipų dailės ir meno mokyklų moksleiviai; meno ir dizaino kolegijų studentai, Vilniaus dailės akademijos studentai; Lietuvos dailininkų sąjungos nariai; Tarptautinės dailės kritikų asociacijos nariai; gidų gildijos nariai, pateikę Valstybinio turizmo departamento išduotą tarnybinį gido pažymėjimą; meno kūrėjo statusą turintys asmenys, Lietuvos dailės istorikų draugijos nariai; mokytojai, lydintys mokinių grupes, kuriose ne mažiau kaip 10 asmenų; mokytojai, lydintys vaikus į edukacinius užsiėmimus; turizmo firmų nariai, lydintys ne mažiau kaip 10 Lietuvos Respublikos piliečių grupę ar ne mažiau kaip 5 asmenų užsieniečių grupę; visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

Įsigiję BILIETAI.LT bilietą šiame muziejuje galėsite apsilankyti iki 2022 12 31.

Darbo laikas
II–VI 11.00–18.00
VII 11.00–16.00
Valstybinių švenčių išvakarėse dirba viena valanda trumpiau.
Nedirba pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis.

Telefonai pasiteirauti (8 5) 262 8080, (8 5) 212 1813
DAUGIAU