VALENTO LEIMONTO  akvarelės paroda  “PALYDĖTOS VASAROS”

VALENTO LEIMONTO akvarelės paroda “PALYDĖTOS VASAROS”

Paroda skirta 90 m. jubiliejui pažymėti. 

Parodos atidarymas 2016 m. rugsėjo 2 d. 15 val.

 

VALENTAS LEIMONTAS (gim. 1926 m. rugpjūčio 10 d.) –

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, dirigentas, pedagogas,

apdovanotas įvairiais talentais.

Ši V. Leimonto personalinė paroda 50-oji. Menininko akvarelės saugomos

privačiose kolekcijose, Lietuvos dailės muziejuje, Rokiškio krašto muziejuje,

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Lietuvoje yra pasklidę per du šimtus,

užsienyje – kelios dešimtys jo akvarelių. 

DAUGIAU