Vilniaus sakralinė auksakalystė

Vilniaus sakralinė auksakalystė

Parodoje pristatomas didžiulis Vilniaus auksakalių dirbinių lobynas, kauptas bažnyčių zakristijose, kuris, kaip ir vìsa Lietuvoje, stipriai nukentėjo ir buvo negrįžtamai išblaškytas per daugybę istorinių kataklizmų, okupacijas, karus, juos lydėjusius ekonominius nuosmukius.

Paroda suteikia retą progą pamatyti greta skirtingose bažnyčiose ir muziejuose esančius dirbinius, atsekti vietinei auksakalystei būdingus bruožus, įsitikinti jos savitumu ir atrasti kitų kraštų įtakas; ji taip pat parodo kūrinių fundatorių ir meistrų pastangas siekti tobulumo žmogaus rankų dirbiniais šlovinant Dievą.

 

DAUGIAU