free Vydūnas. Regėjimai, darbai, atradimai

Vydūnas. Regėjimai, darbai, atradimai

Spalio 25 d. 18.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) kviečiame į Vydūnui skirtos knygos pristatymą „Vydūnas. Regėjimai, darbai, atradimai“. Dalyvauja autorė Rima Palijanskaitė, Vydūno klubas (pirmininkė Sigutė Augutienė).

Man niekuomet nebuvo daug paprasto gyvenimo patirčių. Santykiavau iš pat jaunų dienų vyriausiai su mintimis ir apskritai su dvasiniu gyvumu ir todėl jaučiaus dažniau esąs dvasiniame negu daiktinime gyvenime.

Taip tada, rodos, ir pasiekiau geriau prosenių sąmonės ypatumą ir iš jo kūriau savo veikalus. Niekuomet nerašiau, jeib įtikčiau žmonėms, patenkinčiau jų užgaidas, negeidžiau rašydamas turtingėti. Rašiau apsireikšdamas ir manydamas tuo gyvinąs tautą. Tuo tikslu rašiau ir visokius raštus, kuriais norėjau parodyti, kaip galima kopti iš paprasto niūkio sielos gyvenimo į skaistenį, giedrindamas supratimą tam, kaip reikėtų žmoniškiau gyventi ir kaip toliau būdu tauta galėtų stiprėti. Vydūnas

 

Vydūnas – mąstytojas, rašytojas, regėtojas, aktyvus lietuvių kultūros veikėjas ir tautos Mokytojas. Knygoje apžvelgiamas visas mąstytojo nueitas gyvenimo kelias, jo veikla ir kūryba. Sekant Vydūno gyvenimo pėdsakais atsiskleidžia itin savita asmenybė. Jos neįmanoma įsprausti į jokius rėmus, nusakyti keliais įprastais asmenį apibūdinančiais žodžiais.

Prie Vydūno gyvenimo ir potyrių padeda prisiliesti knygoje publikuojamos ištraukos iš jo atsiminimų, apmąstymų ir laiškų. Čia išvystame itin jautrų, savikritišką ir reiklų, bet visada ištikimą sau ir savo idealams žmogų.

DAUGIAU