Loading…

Barstyčių akmuo – didžiausias Lietuvoje akmuo

Tai didžiausias Lietuvos akmuo. Barstyčių akmuo guli nusausintame lauke. Jis primena smailėjantį laivo denį. arstyčių akmuo svarbus mokslo atžvilgiu. Iš jo judėjimo krypties ir sandaros mokslininkai gali spręsti apie klimatinius ir geologinius kitimus Lietuvos teritorijoje prieš kelioliką tūkstantmečių.1964 m. akmuo paskelbtas geologiniu gamtos paminklu, 1985 m. priskirtas prie Respublikinės reikšmės paminklų.
Barstyčių akmuo įrašytas į Lietuvos rekordų knygą.
1968 m. šis riedulys paskelbtas geologiniu paminklu.