Loading…

Bartkūnų piliakalnis

Jį rasite Pivonijos seniūnijoje, į rytus nuo Bartkūnų kaimo. Vietiniai žmonės piliakalnį vadina Koplyčkalniu. Anot padavimo, kadaise ant piliakalnio stovėjusi koplyčia su visais žmonėmis nugrimzdo į kalną. 1936 m. tyrinėjimo metu buvo aptiktas 60-180 cm kultūrinis sluoksnis. Jame rasta lipdytos keramikos, dvi žalvarinės įvijos, šlako gabaliukų. Piliakalnio rytinėje ir pietrytinėje dalyse rasta senovės gyvenvietės pėdsakų. Sprendžiant pagal išvaizdą ir radinius – tai gynybinio pobūdžio piliakalnis, datuotinas 1-2 tūkstantmečiui po Kr.