Loading…

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Muziejaus 25 salėse eksponuojami eksponatai, pasakojantys apie krašto istoriją ir kultūrą. Tai sėlių ir žiemgalių archeologija, kunigaikščių Radvilų ir grafų Tiškevičių epocha, Biržų kraštas Rusijos imperijos valdymo, Nepriklausomos Lietuvos ir XX a. II pusės laikotarpiu. Daug dėmesio skirta Biržų krašto religinių konfesijų istorijai, raštijai ir menui, etnokultūrinei praeičiai. Dažnai rengiamos keičiamos ir pastovios ekspozicijos, skirtos švietimui, sportui ir kt. sritims.
Muziejuje lankytojai gali pamatyti vienintelę Lietuvoje atstatytą autentišką XVII a. pab. koklinę krosnį. Plačiau.