Loading…

Druskininkų miesto muziejus

Ekspozicija

„Druskininkų miesto Garbės pilietis Petras Viščinis ir jo dovanota kolekcija”
P. Viščinio dovanotoje bibliotekoje daugiau kaip 200 vertingų ir įdomių knygų, kuriomis galima naudotis muziejaus skaitykloje.
Ekspozicijoje rodomi Adomo Galdiko (1893-1969) tapyti paveikslai: „Tėviškės prisiminimai”, „Ruduo”, „Parko takas”, „Medžių grupė”; Viktoro Vizgirdos (1904-1993) tapyti paveikslai: „Nameliai”, „Vasara” ir pastelė „Miesto peizažas”; Romo Viesulo (1918-1986 ) spalvotos litografijos: „Pasodoblis”, „Senovinis šokis” ir „Be pavadinimo”. Taip pat V. K. Jonyno, K. Žoromskio, A. Tamošaičio, A. Tamošaitienės, T. Valiaus, V. Igno ir kitų dailininkų tapybos ir grafikos kūriniai.
Vertinga kolekcijos dalis – „Laisvės varpo” radijo stoties, kuriai 1954-1996 m. vadovavo P. Viščinis, transliuotų programų archyviniai įrašai, įamžinę programų turinį, jau išėjusių anapus žymių žmonių balsus, pasisakymai įvairiomis progomis, vedėjo požiūris, pastangos siekti Lietuvos laisvės.

 „Druskininkai senuose dokumentuose ir žemėlapiuose” Plačiau.