Loading…

Inturkės bažnyčia ir varpinė Inturkės miestelyje

Inturkės bažnyčia ir varpinė tai XVIII a. vid. – XIX a. I pusės liaudiško baroko ir klasicizmo pastatai. Yra kaimo viduryje, prie Molėtų ir Pabradės kelių sankirtos. Bažnyčia stovi trapecinio šventoriaus viduryje, varpinė – šventoriaus tvoros pietinėje dalyje, prie papr. vartų. Tvora akmenų mūro. Jos rytinėje dalyje, priešais apsidą, įrengti antrieji vartai. Šventoriaus pakraščiuose auga medžiai.