Loading…

Jogos centras “Prema”

Joga – tai filosofija, mokymas, menas ir gyvenimo būdas.

Joga sanskrito kalboje reiškia „ryšį, susijungimą“.

Joga – tai kompleksiškas savidrausmės mokslas.

Joga balansuoja, derina, grynina ir stiprina praktikuojančio žmogaus kūną, protą ir sielą. Ji moko, kaip pagerinti sveikatą, kontroliuoti protą ir pasiekti ramybę susitaikius su pačiu savimi, su pasauliu, gamta ir su Dievu. Tai savęs pažinimo būdas, kuris prasideda kūno tobulinimu, o baigiasi dvasios tobulinimu.

Jogos tikslas – žmogaus dvasiai susilieti su amžina pasauline dvasia, harmonija, individualiai sąmonei susivienyti su kosmine sąmone.

Joga – tai harmonija. Tai vientisas, visapusiškas ir nuoseklus savo esybės ugdymas, kasdien vystant visus asmenybės aspektus.

Joga – tai nuolatinė savęs bei aplinkos stebėjimo praktika.

Joga yra praktinis mokslas ir protu grįstas kalbėjimas čia turi ribotą vertę. Tikrasis žinojimas įgyjamas per ilgą ir nuolatinę praktiką.