Loading…

Kupiškis – Subačius

Noriūnų dvaras
Iki mūsų dienų išliko dvaro sodyba su 10 ha parku.Istoriniuose šaltiniuose dvaras pirmą kartą paminėtas 1665 metais. Jis priklausė Lietuvos didikams: Tiškevičiams, Tyzenhauzams, Oginskiams, Komarams. XIX amžiaus pabaigoje dvaro rūmus permūrijo vietiniai meistrai. Noriūnų architektūros ansamblis, kurį sudaro dvaro rūmai, kumetynas, ūkiniai pastatai, parkas — valstybinės reikšmės paminklas.XVII-XVIII a. Noriūnuose buvo žemaičių veislės arklių auginimo centras.
Komarų dvaras Pauliankoje
Bajorai Komarai iš Padniestres j Lietuvą atsikėlė apie 1481 metus. Mykolo Komaro, įsikūrusio Paleveneje 1645-aisiais, palikuonys Pauliankoje gyveno iki Antrojo pasaulinio karo.Šiuo metu XIX statyti rūmų pastatai atiduoti Komarų giminės palikuonims.
Pakalnes kaimo turizmo sodyba
Tai „4 gandrų“ viešbučio tipo šiuolaikinė sodyba su etnografiniais elementais. Ji jsikūrė 1999 m. liepos 7 d. kraštovaizdžio draustinyje, ant Viešintos upelio kranto. Sodyboje yra 10 dviviečių kambarių su patogumais.Sodybos geimininkai laukia lankytojų vertinančių, ramybę, tylą, privatumą ir nuoširdų bendravimą. Telefonai pasiteirauti: (8-459) 35606, (8-688) 78676.
Palevenes baznycia ir vienuolynas
Seniausias architekturos paminklas Kupiškio krašte — Palėvenės bažnyčios ir vienuolyno, kuriame 1676 m. jsikurė dominikonų ordino vienuoliai, ansamblis.Barokines baznyčios fundatoriai — Mykolas Laurynas Počebutas ir jo žmona Marijona, kuri 14 palaikai įmūryti bažnyčios rūsyje, didikų kriptoje.XVIII a. antrojoje puseje Paleveneje mokesi architektas Laurynas Stuoka-Gucevičius. Prie vienuolyno veikė dominikonų seminarija ir parapine mokykla.Palevenes vienuolynas ir bažnyčia yra vienintelis Aukštaitijoje velyvojo baroko pavyzdys.
Aktorės Unės Babickaitės kapas
Palėvenės kapinėse palaidota aktorė Unė Babickaitė, vaidinusi begarsiuose Holivudo filmuose, amerikiečių teatruose Vašingtone ir Niujorke.
Terpeikių ąžuolas
5 kilometrai j šiaurės rytus nuo Subačiaus įsikūręs senas, istoriniuose šaltiniuose 1596 m. minimas Terpeikių kaimas. Jono Jėčiaus sodyboje auga galingas dviejų metrų skersmens ąžuolas -gamtos paminklas.Šiame kaime savo vaikystę praleido dukart olimpinis ir pasaulio čempionas disko metikas Virgilijus Alekna.
Kryžius Subačiaus apylinkių partizanams
Pokario ginkluotosios rezistencinės kovos verpetuose žuvo 86 Subačiaus apylinkių laisvės kovotojai.Važiuojant j Panevėžį, šalia Subačiaus geležinkelio stoties gyvenvietės, Viešintos upelio pakrantėje stovi kryžius, žymintis 86 rezistentinės kovos dalyvių laidojimo vietą.
Kryžių ansamblis Stračnių kaimo kapinėse
Stračnių kapinėse 1990 m. (prie Subačiaus geležinkelio stoties gyvenvietės) pastatytas kryžių ansamblis žuvusiems Lietuvos laisvės kovotojams. Ansamblį sudaro 8 kryžiai su 67 partizanų pavardėmis.
Subačiaus geležinkelio stoties bažnyčia
Medinė Subačiaus geležinkelio stoties Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia statyta 1937-1938 metais.
Grūdų sandėlis — “Magazinas“
Mūriniame grūdų sandėlyje — „magazine“, stovinčiame pačiame Subačiaus geležinkelio stoties gyvenvietės centre, buvo laikomos apylinkės valstiečių grūdų atsargos. „Magazinas“ pastatytas iš lauko akmenų apie 1856 metus.
Šulcų šeimos koplytėlė
Subačiaus geležinkelio stoties gyvenvietės Asiūklynės gatvėje smalsaus atvykėlio akį patraukia 1889 metais subatėno Alekso Šulco pastatyta koplytėlė. Kol Subačiaus geležinkelio stoties gyvenvietėje nebuvo bažnyčios, prie koplytėlės vietos gyventojai rinkdavosi į gegužines pamaldas.
Subačiaus miestelio Šv. Trejybės bažnyčia
Romaniškojo ir baroko stiliaus didelė ir puošni eklektinė bažnyčia pašven¬tinta 1884 metais.