Loading…

Liepa Motinėlė

Ši liepa neatskiriama kaimo dalis. Liepa augusi kartu su juo – kai prieš keletą šimtų metų miške kūrėsi Braziūkų kaimas, medis jau stiebėsi aukštyn, nors dar buvęs mažas. Braziūkuose augę ir daugiau liepų, jose perėdavusios pelėdos. Tačiau išlikusi tik viena – Liepa motinėlė. Gyventojai į ją keldavę kryžius, prie kamieno kaldavę lenteles su reikšmingomis datomis. 1863 m. prie jos rinkdavosi sukilėliai. Kaimo gyventojas J.Pupijus pasakodavęs, kaip jis vaikystėje įlįsdavęs į liepos vidų ir, kiauryme pakilęs aukštyn, pro skylę kamiene dairydavęsis po kaimo apylinkes. Liepos kiaurymėje galėdavę pasislėpti net septyni žmonės. Dabar ši kiaurymė užcementuota.