Mai Ram Yoga studija “SHAKTI”

Jogos studija “Shakti” įkurta siekiant skleisti jogos mokymą, paremtą klasikinės jogos tradicija.

Jogos užsiėmimai vedami pagal Mai Ram Yoga metodiką – Guru Mai Ram Devi integruotą unikalią jogos praktikų sistemą šiuolaikiniam žmogui. Ši metodika padeda siekti savižinos, taurina mintis, stiprina sveikatą ir šalina įvairaus pobūdžio problemas.

Guru Mai Ram Devi yra dvasinės Aghora Kapali Nathų tradicijos saugotoja ir tęsėja. Ši tradicija aprašoma Vedose bei priskiriama metafizinei ir teologinei Advaitos filosofijai, kuri teigia, kad visa tikrovė yra vieninga, paklūstanti vienam principui. Mai Ram (sanskr. माईराम ) dvasinis vardas, reiškiantis Dievo Motiną, yra įtrauktas į Guru Parampara linijos sąrašą, kuris saugomas Indijos ašramuose.

Mai Ram Devi sadhaną atlieka Mai Ram Yoga ašrame Vilniuje bei Hari Ramo ašrame Varanasyje, Indijoje, kur yra Jos Parama Guru Maha Samadhi (nušvitimo) vieta ir Deivės Motinos šventykla. Mai Ram Devi ašramuose atveriama galimybė prisiliesti prie klasikinės jogos tradicijos, semtis žinių, atlikti savižiną skatinančias ir gyvenimo kokybę keičiančias praktikas, kurios padeda tausoti sveikatą, ugdyti sąmoningus veiksmus, suvokti tikrovės esmę, o vidinį gyvybinės jėgos potencialą panaudoti kūrybai, darnai ir gėriui.

Mai Ram Yoga praktikos skirtos siekiantiems asmeninio tobulėjimo ir norintiems padėti kitiems. Taikant šį praktikų metodą ir laikantis asmeninės disciplinos, galima pažadinti žmoguje slypinčias dvasines galias, nukreipti sąmonę į savižiną, išlaikyti tobulą fizinę ir psichinę sveikatą.

Mai Ram Yoga praktikų rezultatas pasiekiamas laipsniškai – neįvaldžius vieno sąmonės virsmo, neįmanoma pasiekti kito, sudėtingesnio sąmonės sutelktumo lygmens. Praktikuojant pokyčiai vyksta lėtai, todėl yra svarbu turėti teisingas nuostatas, apsiginkluoti kantrybe, būtina išvystyti asmeninę discipliną ir nuosekliai atlikti praktikas. Tokia sąmoninga veikla subrandina saldžius vaisius, kurie praktikuojantiesiems padeda sustiprinti kūną, apsivalyti nuo sąmonės teršalų, apšviečia pažinimo šviesa, pažadina įžvalgas ir sugebėjimą teisingai vertinti pasaulio reiškinius.

Mai Ram Yoga metodika skirstoma į šiuos tobulėjimo lygius:

-Yoga Basic;

-Yoga Advanced I;

-Yoga Advanced II;

-Yoga Master.

Mai Ram Yoga Basic praktikos yra skirtos mokytis susikoncentruoti, kontroliuoti ir stebėti save bei valdyti kūno ir proto funkcijas. Šios praktikos padeda adaptuotis prie vykstančių gyvenimo pokyčių. Jos skatina asmeninį augimą ir brandą, ugdo pasaulio priėmimą bei padeda formuoti teisingą požiūrį į save ir esamą situaciją. Mai Ram Yoga Basic asanų ir pranajamos praktikos yra skirtos žmonėms praktikuojantiems jogą pirmus, antrus, trečius metus. Nuosekliai praktikuodami Yoga Basic išmokstame sukurti savyje erdvę, kurioje telpa visos energijos – kūno, proto, sielos. Atrandame pažinimą, kad viskas yra glaudžiai susiję ir veikia kartu dėl poliariškumo, t.y. skausmo ir malonumo, šilumos ir šalčio, tamsos ir šviesos ir t.t.

Daugiau informacijos apie Mai Ram Yoga veiklą www.mairamyoga.lt ir www.mairamyoga.com. 

Jogos užsiėmimus veda jogos mokytoja Natalija, Mai Ram International Association sertifikuota Mai Ram Yoga mokytoja ir jogos studijos “Shakti” įkūrėja. Mai Ram Yoga užsiėmimai reguliariai vyksta Šiauliuose, Kuršėnuose ir Kupiškyje. Šiuose miestuose taip pat organizuojamos ir vaikų jogos grupės.

Išsamesnė informacija ir registracija telefonu.