Loading…

Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus karalienės bažnyčia

Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės bažnyčia Palemone pradėta statyti 1991 birželio 4 d. 1991 m. spalio mėn. arkivyskupas S. Tamkevičius SJ pašventino bažnyčios kertinį akmenį. Bažnyčios vidaus statybos darbai galutinai baigti 1996 metų pavasarį. Tų pačių metų rugpjūčio 15 d. Kauno Metropolitas Arkivyskupas S. Tamkevičius pašventino naująją Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčią. 1997 metais bažnyčios vidų papuošė liaudies meistras Henriko Ratauto medžio drožiniai – „Šviesos kelias“, pasakojantys Švento Rašto įvykius po Jėzaus prisikėlimo. Altorius, krikštykla, tabernakulis, sakykla, vėliau ir tradiciniai Kryžiaus keliai sukurti to paties menininko. 2001 m. gegužės mėn. 23 dieną į bažnyčios varpinę buvo įkelti S. Stulpinio atgabenti, Lenkijoje nulieti varpai. Didžiausias varpas pavadintas Švč. M. Marijos ir šv. J. Bosko garbei, antrasis šv. Antano – Lietuvos saleziečių pradininko kun. Antano Skelčio šventojo globėjo garbei, trečiasis – lietuvaitės kankinės Elenos Spirgevičiūtės (pradėta jos beatifikacijos byla) garbei.