Loading…

Perkūno namai

Panašūs savo stiliumi į Šv. Onos bažnyčią Vilniuje. Perkūno namai vienas iš pačių originaliausių pavyzdžių vėlyvosios gotikos Lietuvoje. Susidomėjimas ja išaugo XIX a. kadangi romantiškos prigimties istorikai paskelbė ja dievo Perkūno šventove. Pagal legendą vykstant atstatomiesiems darbams 1818 m. darbininkai rado mažą statulą (27 cm.) su miestu, šventovėmis ir trimis žuvimis savo rankose, kurie turėjo simbolizuoti Perkūną, bet statula buvo pamesta. Pastatyti XV a. pabaigoje pasitarnavo kaip Jėzuitu koplyčia arba Hanse pastatas. 1722 metais Jėzuitai išsikėlė ir pastatas buvo negyvenamas iki jo atstatymo ankstyvajam XIX a. po kurios jis tarnavo kaip mokykla. 1844 m. pirmas Dramos teatras buvo įkurtas čia. Po 1863 m. plytinis pastatas sugriuvo. Turtinga pastato architektūra simbolizavo ekonominę Hanso ir vokiečių galios plėtojimą.