Loading…

Pėsčiomis po Pagramančio regioninį parką

Pažintinis pėsčiųjų takas „Lylavos hidrografinis draustinis“ įrengtas 2004 m. siekiant supažindinti lankytojus su hidrografinio draustinio vertybėmis (natūraliu upeliu, kertinėmis miško buveinėmis). Tako ilgis 1,9 km., jis vingiuoja Lylavos upelio unikaliomis ir išraiškingomis pakrantėmis. Čia aptiktos retos, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą rūšys – svogūninė dantažolė, statusis atgiris, paprastasis kardelis, meškinis česnakas. Gausiai auga jonpaparčių sąžalynai. Pastebėtos retos Lietuvoje rūšys: žalioji, pilkoji, juodoji meletos, baltnugaris genys.

Plynosios aukštapelkės pažintinis takas įrengtas 2003 m. siekiant supažindinti lankytojus su Plynosios telmologiniu draustiniu. Ilgis 1,6 km. ir veda į aukštapelkės centrinę dalį, kurioje atsiveria plynė. Tako pabaigoje yra įrengtas bokštelis iš kurio galima apžvelgti visą aukštapelkę. Aukštapelkėje gausu retų augalų ir gyvūnų rūšių. Sutinkamos 2 rūšys saulašarių (apskritalapė, ilgalapė). Peri dirviniai sėjikai, tetervinai.

Akmenos kraštovaizdžio draustinio pažintinis takas įrengtas 2004 m. kairiajame Akmenos upės krante, siekiant parodyti Akmenos upės slėnio kraštovaizdį. Tako ilgis – 0,6 km., prasideda ir baigiasi poilsio komplekse-stovyklavietėje „Lakštingalų slėnis“. Eidami taku užkopsime ant aukšto ir stataus skardžio-atodangos nuo kurios atsiveria vaizdas į „Lakštingalų slėnį“. Ant atodangos yra įrengta poilsiavietė, kurioje galima atsipūsti po kopimo laiptais.

Dabrupio pažintinis takas įrengtas 2006 metais Dabrupio upelio šlaituose. Tako ilgis 0,9 km. Eidami taku galima grožėtis plačialapiais brandžiais medynais, upelio vingiais, kertinėmis buveinėmis. Šiuose medynuose randamos retos, indikatorinės kertinių buveinių augalų rūšys: riestalapė raguotė (Nowellia curvifolia), tikroji garbuonė (Ulota crispa), dėmėtoji frulanija (Frullania dilatata).