Loading…

Šv.Mato neogotikinė bažnyčia

Tai svarbiausias Anykščių panoramos akcentas. Anykščių bažnyčia – aukščiausia Lietuvoje, jos bokštai siekia 79 m. Bažnyčioje gausu meno paminklų: stiklo blokų vitražas „Šv.Matas” (aut. A.Mackėlaitė), granitinis vyskupo A. Baranausko biustas (aut. H.Rudzinskas), kunigo K.Sirvydo biustas (skulpt. J.Meškelevičius), kunigo K.Kairio bareljefas (skulpt.L.Žuklys). Bažnyčios šventoriuje galima pasigrožėti originaliomis dažyto medžio kryžiaus kelio stotimis (aut. R. Idzelis), paminklu žymiųjų anykštėnų tėvams atminti (skulpt. A.Kmieliauskas). Raudonų plytų ir aukštų skliautų bažnyčia sutalpina daug anykštėnų maldų, saugo nemažai meno paminklų.