Loading…

Šv. Mergelės Marijos aplankymo bažnyčia (XV – XVIII a.)

1409 m. Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas fundavo Trakųparapinę bažnyčią. Bažnyčia buvo gotikinio stiliaus. XVII a. pradžioje Vilniausvyskupas Eustachijus Valavičius bažnyčią perstatė. 1655 m. per karą su Rusijabažnyčia buvo apgriauta, vėliau atstatyta. 1718 m. bažnyčia rekonstruota. Josfasadams suteikta baroko bruožų, barokinių bruožų įgavo ir bažnyčios interjeras.Bažnyčia garsi Trakų Dievo Motinos paveikslu. Manoma, kad paveikslas nutapytasKonstantinopolyje 1123 m., ir 1390 m. imperatorius Emanuelis II Paleologaspadovanojo jį Vytautui. XVIII a. pradžioje popiežius Klemensas XI vainikavopaveikslą auksine karūna. 1718 m. rugsėjo 4 – 12 d. vyko karūnavimo iškilmės.Tai buvo antras karūnuotas paveikslas Lenkijos ir Lietuvos valstybėje. Pirmas -Čenstachovoje Lenkijoje. Šioje bažnyčioje buvo saugomosTrakųDievo motinos paveikslo karūnos, kurias dabar galima pamatyti VilniausTaikomosios dailės muziejuje.