Loading…

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia yra vienas iš reikšmingiausių baroko epochos paminklų Lietuvoje. Ansamblis pradėtas statyti 1668 m. Itin vertingas bažnyčios interjeras – puikus italų ir vietos meistrų kūrinys (XVII a. II pusė), tikras Vilniaus baroko perlas. Skulptūros, reljefai, pano dengia visas bažnyčios sienas, skliautus, kupolą ir koplyčias. Vien žmonių figūrų ir veidų bažnyčioje priskaičiuojama apie 2000.