Loading…

Vytauto bažnyčia

Pastatyta XV amžiaus pradžioje savo kilme priklausė pranciškonų vienuoliams. Bažnyčia buvo suprojektuota gotikos stilium be bokšto, kuris buvo pastatytas tiktai XV a. pabaigoje ir ramiomis baltos spalvos sienomis. Per Napoleono karą prancūzai naudojo ją kaip ginklų sandėlį. 1819 metais atstatomieji darbai buvo finansuojami labdaros.