Knygos Moteris – ganytoja? pristatymas / diskusija

Knygos Moteris – ganytoja? pristatymas / diskusija

SPALIO 29 D. 16 VAL.

Šiaulių Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15)

Knygos Moteris – ganytoja? pristatymas

Diskusija Moters pastoracinės tarnystės raida ir perspektyvos Lietuvos evangelinėse bažnyčiose

Diskusijos dalyviai:

Anželika Krikštaponienė (knygos autorė, teologijos bakalaurė, Šiaulių bažnyčios Tiesos žodis pastorė, Krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis Šiaulių regiono vadovė)

Deimantas Karvelis (humanitarinių mokslų daktaras, docentas, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto prodekanas)

Rimas Mikalauskas (teologijos magistras, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kunigas, LER Konsistorijos viceprezidentas ir Sinodo cenzorius, Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas)

Giedrius Jablonskis (Jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Biržuose)

Henrikas Žukauskas (teologas, Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos misionierius)

Romualdas Babarskas (teologijos doktorantas, Evangelinio Biblijos instituto Šiaulių centro dekanas, Šilutės Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius)

Diskusijos moderatorė:

Sandra Daktaraitė (teologijos magistrė, Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčios tarnautoja)

Nuotaiką kurs:

– Sigitas Krasauskas (fleita)
– šokių grupė Spokšok, vadovė Gilija Žukauskienė (VšĮ Dialogų portikas)
– kava ir arbata

Renginyje bus galima įsigyti A. Krikštaponienės knygą Moteris – ganytoja? Moters pastoracinės tarnystės raida ir perspektyvos Lietuvos evangelinėse bažnyčiose

Įėjimas nemokamas

DAUGIAU