free Kūrybinio sezono atidarymo savaitė

Kūrybinio sezono atidarymo savaitė

Kauno kultūros centras „Tautos namai“ (Vytauto pr. 79).
Kūrybinio sezono atidarymo savaitė.

Spalio 2 d. 18.30 val.

Kazio Binkio teatras. Komedija pagal Moljerą „Tartiufas“.
Teatro meno vadovas ir režisierius Rimantas Štaras.
Dailininkė Rimutė Skučienė.

Spalio 3 d. 18 val.

Kauno Kazio Binkio teatras. Noelis Kuardas „Neįtikėtinas seansas arba nerimstanti dvasia“.
Režisierė Nida Vita Žilinskienė.
Dailininkė Rasa Puišienė.

Spalio 4 d. 18.30 val.

Folkloro vakaras su ansambliais „Kupolė“ (vadovė Daiva Bradauskienė),
„Gadula“, sutartinių giedotojų grupe „Sasutalas“ (vadovas Andrius Morkūnas).

Spalio 5 d. 19 val. Kamerinėje salėje

Kazio Binkio teatras. Mono spektaklis. N. Gogolis „Pamišėlio užrašai“.
Aktorius Jurijus Bykovas.
Teatro meno vadovas ir režisierius Rimantas Štaras.

Spalio 6 d. 18 val.

Koncertas „Sugrįžimai“.
Vaikų liaudiškų šokių kolektyvas „Šėltinis“ (meno vadovė Virginija Skiparienė), neoklasikinio šokio teatras „Releve“ (meno vadovė Rasa Butrimavičiūtė), vaikų dainos ir šokio studija „Vaidilutė“ (meno vadovas Edmundas Alseika), liaudiškų šokių kolektyvas „Suktinis“ (meno vadovė Laimutė Rekašienė), sportinių šokių klubas „Sūkurys“ (meno vadovas Česlovas Norvaiša), mišrūs chorai „Kamertonas“ (vadovas Kęstutis Jakeliūnas), „Gintaras“ (meno vadovė Jovita Kulakauskienė), „Diemedis“ (meno vadovas Audrius Petrauskas), „Ainiai“ (meno vadovas Mindaugas Šikšnius).

Veiks dailės studijos „Vaivorykštė“  paroda.

Įėjimas į renginius nemokamas.
Maloniai kviečiame.

DAUGIAU