Loading…

Alantos bažnyčia

Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia stovi Alantos miestelyje, prie Anykščių-Molėtų kelio, Virintos dešiniajame krante. Neoromaninė. Bažnyčia neoromaninė, lotyniško kryžiaus plano, halinė, su pusapskrite apside, dviem 51 m aukščio fasado bokštais. Vidus 3 navų. Šventoriaus tvora akmenų mūro.