Loading…

Valkininkų turgaus aikštė

Mokslininkų teigimu, Valkininkai – vienas ryškiausių lietuvių liaudies medinės architektūros urbanistikos kompleksų. Valkininkų planas yra archajiškas, reliktinis, autentiškas. Vaikščiodami pastebėkite, kad jis kiek primena Vilniaus rotušės aikštės planą. Aikštę puošia Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia. Vaikščiodami medinių trobų apsuptos aikštės akmeniniu grindiniu, galėsite įsivaizduoti, jog atsidūrėte XVI amžiuje, nes kaip tik tada ši aikštė ir pradėjo formuotis.